ERP ervaring

Kennis is aanwezig  van

ERP–software:
Multivers, Navision, Oracle,  Movex,  AccountView, Exact, JD Edwards, MFG-Pro.

Microsoft Office:
Word, Excel, Outlook, PowerPoint, FrontPage en Visio.

Salarisadministraties:
ADP, Raet, Lopac en FMS.

E-mail en CRM:
Outlook en Lotus Notes

Door deze ervaring is het mogelijk dat uw Jaarcijfers worden uitgewerkt en uw Jaarrapport wordt opgesteld.  Ook uw Begroting voor het komende jaar,  uw Liquiditeitsplanning  en uw tussentijdse rapportages kunnen aan de orde komen.  Tevens uw Rendementsanalyses en Calculaties of Fiscale aspecten van Loonbelasting en Omzetbelasting.  Maar ook uw Salarisadministratie  of volledige Boekhouding.